Sağlık Köşesi / BEL VE BACAK AĞRISI


Bel ağrısı için risk faktörleri 

Şişmanlık, skolyoz 

Sigara içimi 

ğır kaldırma,uzun süre öne ve yana eğilerek çalışma,uzun süre oturma 

Anksiyete, depresyon, stres, iş tatminsizliği 

Golf, tenis, futbol, jimnastik gibi sporlar 

Yapılan doğum sayısının fazlalığı 

 

Bel ve/veya bacak ağrısı nedenleri 

 

Lomber disk hernileri 

Spinal kanal daralması, eklem büyümesi 

Omurgada kayma 

Omurga tümörleri (metastaz, primer kemik tm) 

İnfeksiyonlar (brusella, tüberküloz, osteomyelit, spondilodiskit) 

Travma 

Doğumsal lezyonlar(diastematomyeli, gergin omurilik send, meningeal kist) 

İnstabilite (omurların yük taşıyamaması) 

Romatizmal hastalıklar 

Osteoporoz 

Omurilik lezyonları(Tümörler;epandimom, astrositom, hemanjioblastom-Multipl skleroz) 

Karın içi tümor, kanama, enfeksiyon 

Pelviste kırık 

Diabetus mellitus(nöropati) 

Sinir tuzaklanmaları 

 

Biz size bel ağrıları içinde Lomber Disk Hernilerinden bahsedeceğiz; 

 

 

Disk Yapısı 

   Disk iki omurga cismi arasına yerlermiş,harekete imkan veren ve bele gelen şok kuvvetlerini absorbe eden bir dokudur.Ortada yumuşak,jelatin kıvamında çekirdek (nükleus pulposus), etrafında sert halka(anulus fibrosus) ve omurga cismi yüzeyinde kıkırdak plak(end plate) ile sınırlanmıştır. 

   Disk hernisi (bel fıtığı) ;diskin çekirdeğinin halkadaki yırtıkların içine ya da bu yırtıklar yoluyla dışarı kaçmasıdır. 

   Semptomları: 

·Bel ve bacak ağrısı 

· Bacaklarda güçsüzlük, uyuşukluk ve refleks azalması 

· Belirli mesafede yürüdükten sonra durup dinlenme zorunluluğu(aralıklı yürüme-cladicatio) 

· Sık idrara çıkma, idrar torbasını tam boşaltamama veya idrarını tutamama 

· Seksüel bozukluk(libido kaybı) 

· Skolyoz (yana eğilme) ve kifo-skolyoz (öne ve yana eğilme) 

   ·Belde düzleşme ve adale spazmı 

 

    Tedavi 

  Yapılan birçok çalışmaya rağmen, hangi hastaların kendiliğinden düzeleceğini ve hangilerine cerrahi ile daha çok yardımcı olunacağı kesin olarak tespit edilememiştir.Bu nedenle;disk hernisi tanısı radyoloji ve klinik olarak konulmuşsa idrar tutamama veya bacaklarda belirgin güç kaybı  başlangıçta ilaç(medikal) tedavi denenebilir.Ayrıca yatak istirahati,tuvalet-banyo ve yemekte zorlayıcı olmayan hareketlerle şikayetlerde gerileme olabilir.İlaç tedavisi(ağrı kesici ve kas gevşeticiler) 2-3 haftadan daha uzun süre kullanılmamalıdır. 

Fizik tedavi;egzersiz programları,traksiyon,diatermi,sıcak yada soğuk uygulamaları,ultrasonografi,transkutanöz elektrik uygulamaları gibi farklı yöntemler kullanılmaktadır. 

Korse kullanımı:Fazla yararı yoktur.Uzun kullanımı kas zayıflamasına(atrofisine) neden olabilir. 

    

    Cerrahi tedavi 

  Lomber disk (bel fıtığı) ameliyatı disk fıtıklaşmasına bağlı sinir kökleri üzerinde oluşan basıyı gidermek veya omurlar arasındaki aşırı hareketliliği azaltmak veya yok etmek amacıyla yapılır.       

    Cerrahi tedavi gerektiren durumlar; 

· İdrar ve/veya gaita tutamama: acil cerrahi yapılmalıdır. 

· İlerleyici veya akut bacaklarda veya ayaklarda kuvvet kaybı: acil cerrahi yapılmalıdır. 

· Medikal tedavide yetersizlik: 

-2 hafta yatak istirahatı ve uygun tedaviden 4-6 hafta sonra semptomların belirgin olarak devam etmesi 

-Şiddetli bacak(siyatik) ağrısının 2-3 hafta yatak istirahatına rağmen devam etmesi veya artması. 

-Çok şiddetli siyatik ağrısının 1 hafta yatak istirahatı ve yeterli narkotik ilaç kullanımına rağmen tolere edilemeyecek şekilde devam etmesi ve şiddetli ağrıya bağlı antaljik postürdeki hastalar. 

-Sık sık tekrarlayan disk hernisi atakları 

 

Op. Dr. Ali Alper TAKMAZ 

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı 

 

Resim 

Copyright © 2011 Tüm Hakları Özel EGM Hayat Hastanesine Aittir
Tel: (0422) 325 32 32 Faks: (0422) 324 60 80