Sağlık Köşesi / EL BİLEĞİNDE SİNİR SIKIŞMASI (KARPAL TÜNEL SENDROMU (KTS))

 

 


 

Karpal Tünel sendromu el bileğinde median sinirin flexör retinakulum tendonu altında sıkışması durumudur. Median sinir ön kolda fleksör digitorum süperficialis ve profundus arasında ilerler ve bilekte karpal tünelin tavanını yapan fleksör retinakulumun altından geçer.En sık görülen tuzak nöropatisidir. KTS kadınlarda daha sık görülür.En sık 40-60 yaş arası görülür. 

  

  Nedenleri;Tekrarlayan el bileği hareketleri(örme,daktilo/bilgisayarda yazı yazma,fırça kullanımı,bulaşık yıkama,araba sürme,resim yapma ve bahçede çalışma gibi aktiviteler ile semptomlar artar), gebelik, şişmanlık, diyabet, amiloidozhipotiroidi,RA,el bileği rıkları,alkolizmkontraseptif ilaç kullanımı, vitamin(vit. B6) eksikliği,hemodiyaliz, akromegali. 

 

  Temel şikayetler elin ilk üç parmağına lokalize olan ağrı, yanma, karıncalanma ve uyuşukluktur.Genellikle iki taraflı,fakat sıklıkla dominant(sağ) elde daha ağırdır. Bu semptomların tüm elde de görülebilir.Ağrı bazen kol ve omuza yayılabilir.Hastalar geceleri şikayetlerinde artma olduğunu genelde tarifler.(evre 1)Bazı hastalarda şikayetler yalnızca geceleri değil bilgisayar kullanımı gibi tekrarlatıcı el ve bilek kullanımı gibi durumlarda da görülebilir.Hastalar elde güç kaybı veya beceri kaybından yakınabilir.(evre 2)Hastalığın ilerlemiş hallerinde bazı hastalarda el kaslarında(tenaratrofi görülebilir.(evre 3) 

 

Muayene bulguları: 

Tinel belirtisi;el bileği ekstansiyonda perküzyon yapılırsa daha güvenilirdir. 

Phalen testi;hastanın el bileklerini fleksiyon pozisyonunda 1 dk tutması ile test edilir. 

Ters Phalen;hastanın el bileklerini ekstansiyon pozisyonunda 1 dk tutması ile test edilir. 

Durkan testi;el bileği üzerine 30 sn parmak ile bastırılır. 

Abductor pollicis brevis (baş parmak 5. parmağa doğru yaklaştırıldıktan sonra hastadan dirence karşı parmağını açması istenir) ve opponens pollicis adelesinde (baş parmağın 5. parmağın  ucuna dokundurulmasından sonra uygulayıcı iki parmağı açmaya çalışır) kuvvetsizlik olabilir. 

Tüm testelerin sonucunda elde median sinir dağılımında uyuşma ve iğnelenme olması testlerin pozitif olduğunu gösterir. 

 

 

Tanı 

Elektrodiagnostik testler (EMG):KTS’nin en önemli,en duyarlı ve en erken tanısı EMG ile konulabilir. 

 İğne elektromyografi motor ünitelerin kaybını,tenar kasta denervasyon potansiyellerinin varlığını gösterebilir. 

     Ayırıcı tanı: Pronator teres send., Torasik outlet sendromu,servikal radikülopati. 

 

Tedavi: 

Öncelikle konservatif tedavi denenebilir.(analjezikler,el bilek spiltleri,fizik tedavi) 

Konservatif tedavi endikasyonları; 

1) semptom süresinin kısa olması, 

2) orta veya aralıklı semptomlar, 

3) semptomların geçmesinin beklendiği durumlar (gebeliğin sonlanması,oral kontraseptif  kesilmesi,endokrin bozukluğun düzeltilmesi). 

 

Cerrahi tedavi endikasyonları; 

1) konservatif tedavide yetersizlik 

2) elektrodiagnostik testlerle doğrulanan tipik klinik bulgu, 

3) duyu kaybı, atrofi veya kuvvetsizlik. 

 

 

Beyin Cerrahi Kliniğimiz de başarı ile yapılmaktadır. 

 

 

Resim 

Copyright © 2011 Tüm Hakları Özel EGM Hayat Hastanesine Aittir
Tel: (0422) 325 32 32 Faks: (0422) 324 60 80