Sağlık Köşesi / Check-Up Nedir?
Check-Up Nedir?

Sağlıklı bir bireyde sağlığın korunması, hastalık risklerinin ortaya çıkarılması ve kanser, diyabet, kalp damar hastalıkları ve benzeri pek çok ciddi sağlık sorunlarının erken teşhisi için uygulanan genel sağlık taraması uygulamasıdır.

Ne Sıklıkla Check-Up Yaptırmalıyız ?

Check-up'ın, bir başka deyimle genel sağlık kontrolünün, hiçbir şikayet ve hastalığı olmayan tüm kişilere en az yılda bir, düzenli olarak yapılması önerilir.

Henüz Gencim, Check-Up Yaptırmasam da Olur mu ?

Check up genellikle 40 yaşından sonra yapılması gerekli gibi düşünülürse de bu düşünce geçerli değildir. Sağlıkla hastalık, gece ve gündüz gibi birbirini takip eden unsurlardır ve doğumdan mezara kadar her yaş için geçerlidir.

Check up’ın kapsamı ne olmalıdır?

Check up kişinin cinsiyetine, yaşına ve sahip olduğu genetik faktörlere bağlı, sağlığı hakkında tüm sistemlerle ilgili yeterli bilgi verebilecek kapsamda olmalı. Belirli şartlarda bazı tetkiklerin ön plana geçmesi gerekebilir. Bu kapsamın belirlenmesinde, kişinin ayırabileceği zaman ve ekonomik şartları göz önünde bulundurulmalı.

Check-Up Kapsamında Neler Yaptırılacak ?

Yetişkin Bir Erkek İçin ;

Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Kreatinin
Ürik asit
Kalsiyum
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliserid
Total Protein
Albumin
Alkali Fosfataz
Gamma GT
Ast (GOT)
Alt (GPT)
LDH
TSH
Hemogram
Hemoglobin A1c
Sedimantasyon
Tam İdrar Analizi

RADYOLOJİK İNCELEMELER 
Akciğer Grafisi - Kalp ve Solunum Sisteminin Değerlendirilmesinde Önemlidir.

KARDİYOLOJİK İNCELEMELER
Ekokardiyografi - Kalp ve Solunum Sisteminin Değerlendirilmesinde Önemlidir


Yetişkin Bir Bayan İçin ;


Glukoz (Açlık Kan Şekeri)
Kreatinin
Ürik Asit
Kalsiyum
Total Kolesterol
HDL Kolesterol
LDL Kolesterol
Trigliseritler
Total Protein

Albumin
Ast (GOT)
Alt (GPT)
LDH
Demir
TSH
Prolaktin
Estradiol (E2)
FSH

CEA
*CA 19-9 
*CA 125
*CA 15-3
HS-CRP
Homosistein
Hemogram 
Hemoglobin A1C

RADYOLOJİK İNCELEMELER 
Akciğer Grafisi - Kalp ve Solunum Sisteminin Değerlendirilmesinde Önemlidir.

KARDİYOLOJİK İNCELEMELER
Ekokardiyografi - Kalp ve Solunum Sisteminin Değerlendirilmesinde Önemlidir

 
* Yıldız işaretli testler Hekim kontrolünde Hasta Özgeçmişiyle uyumlu olması halinde veya özel istekle yapılabilmektedir.
Ayrıca Ücretlendirme gerekmektedir.

**Bu check up paketini Özel HAYAT Hastanesi Bünyesinde ; Özel Malatya Hastanesi ve Özel Malatya Park Hastanesinde yaptırabilirsiniz.
Copyright © 2011 Tüm Hakları Özel EGM Hayat Hastanesine Aittir
Tel: (0422) 325 32 32 Faks: (0422) 324 60 80